Biểu tình chống di cư và phong tỏa cửa khẩu biên giới

Vài trăm người chỉ trích di cư vào chiều thứ 7 đã biểu tình trước trụ sở đảng ČSSD ở Praha và phong tỏa các cửa khẩu biên giới. Đảng dân chủ quốc gia và Úsvit – Liên minh dân tộc đã tổ chức sự kiện này.

btinh_2.jpg

Trước trụ sở ČSSD trên phố Hybernská ở Praha có khoảng 200 người tập trung với cờ Séc và cờ dân chủ quốc gia. Họ hét to: Không gì hơn dân tộc hay Chúng tôi không muốn đa văn hóa. Họ chỉ trích di cư, EU và chính phủ Séc.

Vào lúc 16 giờ, cuộc biểu tình kết thúc và mọi người giải tán. Khoảng 100 người dưới sự giám sát của cảnh sát nhằm hướng tới quảng trường Václav.

Vài trăm người khác đã tham gia biểu tình và phong tỏa trong thời gian ngắn ở ba nơi trên biên giới quốc gia – cụ thể là ở Cínovec thuộc Teplice có khoảng 200 người, Kraslice thuộc Sokolov có khoảng 100 người và ở České Velenice thuộc Jindřichohradec.

MS (tổng hợp)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​