Dự kiến từ ngày 29/8 đến 01/9/2023, Hội chợ VIFA ASEAN 2023 - Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ & Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam ASEAN 2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.​
VIFA ASEAN 2023.png
Tài liệu giới thiệu về Hội chợ vui lòng xem tại  VIFA ASEAN 2023 INTRODUCTION.pdf
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​