CÁC HIỆP ĐỊNH KHUNG ĐÃ KÝ GIỮA HAI NƯỚC

-       Hiệp định về tránh đánh thuế trùng (ký năm 2004)

-       Hiệp định về hợp tác kinh tế (ký năm 2006)

-       Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư (ký năm 2007)

-       Hiệp định về nhận trở lại công dân hai nước (ký năm 2007)

-       Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (7/2014)

-       Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao (10/2016)

-       Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù (6/2017)

-       Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm (6/2017)


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​