​​​​​​​​​
ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA SÉC

1. Trụ sở Đại sứ quán: 

- Địa chỉ: Plzenska 2578/214, Praha 5 – Smichov 150 00, Praha, Cộng hòa Séc.

- Điện thoại: (+420) 257 211 540

- Bảo hộ công dân tại Séc: +420 792 392 299

- Fax: (+420) 224 916 488​

- Email: dsqvietnamcz@yahoo.com


​2. Phòng Lãnh sự: 

- Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 1897/72, Praha 2 120 00, Praha, Cộng hòa Séc

- Điện thoại: (+420) 257 211 540 (nhấn phím 1)

- Fax: (+420) 224 916 488​

- Email: plsdsqcz@yahoo.com

- Đường dây nóng bảo hộ công dân:

+ Họ và tên: Lương Thu Trang​ (Bí thư thứ nhất)

+ Điện thoại: (+420) 792 392 299

+ Email: plsdsqcz@yahoo.com

 

3. Văn phòng Thương vụ:

- Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 38, Praha 2 120 00​, Praha, Cộng hòa Séc

- Điện thoại: (+420) 224 942 235, 773 635 829

- Fax: (+420) 224 942 132​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​