​​​​​​​​​DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN
(cập nhật ngày 02/03/2024)

ĐẠI SỨ QUÁN

Địa chỉ: ​Plzeňská 2578/214, 150 00, Praha 5
SĐT: +420 257 211 540 (nhấn phím 2)
Email: dsqvietnamcz@yahoo.com (C​​​​​hính trị ngoại giao)

Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán
SĐT: +420 257 211 540 (nhấn phím 1)
Địa chỉ: Rašínovo nábřezi 1897/72, 120 00, Praha 2
Email: plsdsqcz@yahoo.com (Phòng Lãnh sự)

Hotline Bảo hộ công dân: +420 792 392 299

1Đại sứ Dương Hoài Nam
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
2đ/c Nguyễn Diệu LinhTham tán Công sứ, Phó Đại sứ
3đ/c Nguyễn Như ThùyTham tán, Phụ trách Ngoại giao kinh tế
4đ/c Nguyễn Thúy HằngBí thư thứ 1, Chánh văn phòng
5đ/c Nguyễn Bá ĐạoBí thư thứ 1, Phụ trách Văn-Xã
6đ/c Lương Thu TrangBí thư thứ 1, Trưởng phòng Lãnh sự
7đ/c Phạm Ngọc LongBí thư thứ 1, Phụ trách Lãnh sự
8đ/c Phạm Phúc ĐạiBí thư thứ 1, Phụ trách Lãnh sự
9đ/c Trần Trung HiếuBí thư thứ 2, Phụ trách cộng đồng
10đ/c Nguyễn Hoàng LongBí thư thứ 3, Thư ký Đại sứ
11đ/c Trần Anh Tùng
Nhân viên
12đ/c Nguyễn Công TuấnNhân viên
13đ/c Đặng Thị ThủyNhân viên
14đ/c Vũ Bá TưởngNhân viên
15đ/c Nguyễn Việt CườngNhân viên
THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Rašínovo nábřezi 38, 128 00, Praha 2
SĐT: +420 224 942 235
E-mail: cz@moit.gov.vn
16đ/c Nguyễn Thị Hồng ThủyTham tán Thương mại
CƠ QUAN TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Vinohradská 707/86, 130 00, Praha 3
E-mail: cz.eid@mod.gov.vn
17đ/c Cao Hùng TrángTùy viên Quốc phòng
18đ/c Đinh Quốc ViệtTrợ lý Tùy viên Quốc phòng


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​