Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Hồ Minh Tuấn


IMG_5163.JPG


Đại sứ Hồ Minh Tuấn sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ông lập gia đình và có 03 con gái.

Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1983, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Sau đó, ông tiếp tục theo học các Chương trình sau Đại học về Lý luận chính trị và Hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Ông có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật.

Trong quá trình công tác, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã từng là chuyên viên tại Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao (1983 - 1992), Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao (1992 - 1994). Từ năm 1994 - 1997, ông là Bí thư thứ Ba, rồi Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 1998, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông trở lại công tác tại Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2000 - 2003, ông là Thư ký Thường trực Ủy ban Quốc gia UNESCO, đồng thời là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao. Từ năm 2003 - 2009, ông được bổ nhiệm là Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Tham tán Công sứ, rồi Công sứ, người thứ hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tháng 08/2012, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng thời giữ chức Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Đoàn thể, Bộ Ngoại giao. 

Tháng 12/2014, ông được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 05/2015, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Tháng 05/2017, ông sang Cộng hòa Séc nhận nhiệm sở và ngày 23/05/2017, ông đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​