​​​

TIỂU SỬ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Thái Xuân Dũng


Đại sứ Thái Xuân Dũng sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông đã lập gia đình và có 2 con.

Quá trình công tác

10/1985 đến 08/1990  Làm hợp đồng tại Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và ​thực hiện nghĩa vụ quân sự tại  d199, E 236, F361, Quân chủng Phòng không

10/1988 đến 03/1990  Làm hợp đồng tại Vụ Lãnh sự, (nay là Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao)

03/1990 đến 04/1992  Chuyên viên Vụ Lãnh sự (nay là Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao)

04/1992 đến 11/1992  Chuyên viên Cục Lãnh sự (biệt phái tại Phòng Lãnh sự tại Đà Nẵng).

12/1992 đến 08/1993 Phụ trách Văn phòng Thị thực Việt Nam tại Hongkong.

08/1993 đến 03/1994  Chuyên viên Cục Lãnh sự.

03/1994 đến 02/1996  Phó Trưởng phòng Cục Lãnh sự.

03/1996 đến 07/1999  Bí thư thứ hai, Phụ trách lãnh sự, ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức.

07/1999 đến 09/1999  Chờ phân công công tác

09/1999 đến 03/2003  Chuyên viên Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

04/2003 đến 11/2004  P. Trưởng phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

12/2004 đến 03/2007  Trưởng phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

03/2007 đến 08/2010  Phó Tổng LS, TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao

09/2010 đến 03/2011  Chuyên viên, Chuyên viên chính Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

04/2011 đến 12/2011  Trưởng phòng, P. giám đốc Dự án "Xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài"

01/2012 đến 06/2014  Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây, UB Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

06/2014 đến 11/2014  Q. Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây, UB Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

11/2014 đến 12/2017  Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây, UB Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

01/2018 đến 07/2020  Phó Chủ nhiệm UB Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

7/2020                         Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại CH Séc       

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​