​​​​​​

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN


STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Thái Xuân Dũng

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

2.

Trần Thanh Hương

Tham tán, Người thứ hai

VĂN PHÒNG

3.

Doãn Hoàng Hải

Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

4.

Vũ Việt Dũng

Tham tán, Phụ trách Quan hệ Kinh tế

5.

Nguyễn Vũ Cường

Bí thư thứ nhất, Phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Báo chí

6.

Trần Trung Hiếu

Bí thư thứ nhất,Trưởng ban công tác cộng đồng

7.

Phạm Minh Hoàng

Bí thư thứ hai, Thư ký Đại sứ

8.

Trịnh Đình Thắng

Nhân viên

9.

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

10.

Phạm Minh Hải

Nhân viên

11.

Nguyễn Thị Tâm Liên

Nhân viên

12.

Ivana Novotna

Thư ký hành chính

PHÒNG LÃNH SỰ

13.

Đỗ Tuấn Anh

Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Lãnh sự

14.

Đinh Thị Hiền Lương

Bí thư thứ nhất

15.

Hà Anh Tuấn

Bí thư thứ hai

THƯƠNG VỤ

16.

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tham tán

17.

Nguyễn Văn Long

Bí thư thứ nhất

VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

18.

Cao Hùng Tráng

Tùy viên Quốc phòng

19.

Lưu Anh Tuấn

Phó Tùy viên Quốc phòng​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​