​​​​​​

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN


STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Thái Xuân Dũng

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

VĂN PHÒNG

2.

Doãn Hoàng Hải

Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

3.

Vũ Việt Dũng​

Tham tán, Phụ trách Quan hệ Kinh tế​

4.

Nguyễn Vũ Cường

Bí thư thứ nhất, Phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Báo chí

5.

Nguyễn Như Thùy

Bí thư thứ nhất, Phụ trách chính trị

6.

Phạm Minh Hoàng

Bí thư thứ hai, Thư ký Đại sứ

7.

Trần Trung Hiếu
Bí thư thứ ba, Trưởng ban công tác cộng đồng
PHÒNG LÃNH SỰ

13.

Đỗ Tuấn Anh

Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Lãnh sự

14.

Đinh Thị Hiền Lương

Bí thư thứ nhất

15.

Phạm Ngọc Long

Bí thư thứ nhất

THƯƠNG VỤ

16.

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tham tán

17.

Nguyễn Văn Long

Bí thư thứ nhất

VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

18.

Cao Hùng Tráng

Tùy viên Quốc phòng

19.

Lưu Anh Tuấn

Phó Tùy viên Quốc phòng​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​