DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN


STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngài Hồ Minh Tuấn

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

2.

Bà Trần Thanh Hương

Tham tán, Phó Đại sứ

VĂN PHÒNG

3.

Ông Nguyễn Đức Tuyến

Bí thư thứ hai, Chánh Văn phòng

4.

Ông Trần Vinh Bắc

Tham tán, Phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Báo chí

5.

Ông Vũ Việt Dũng

Tham tán, Phụ trách Quan hệ Kinh tế

6.

Ông Nguyễn Chí Hiếu

Bí thư thứ nhất

7.

Ông Phạm Minh Hoàng

Bí thư thứ hai

8.

Ông Trịnh Đình Thắng

Nhân viên

9.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

10.

Bà Lê Thị Ngọc Loan

Nhân viên

11.

Bà Nguyễn Thị Tâm Liên

Nhân viên

12.

Bà Ivana Novotna

Thư ký hành chính

PHÒNG LÃNH SỰ

13.

Ông Đỗ Tuấn Anh

Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Lãnh sự

14.

Ông Bùi Đức Hoàng

Bí thư thứ hai

15.

Ông Hà Anh Tuấn

Bí thư thứ hai

THƯƠNG VỤ

16.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tham tán

17.

Ông Nguyễn Văn Long

Bí thư thứ nhất

VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

18.

Ông Cao Hùng Tráng

Tùy viên Quốc phòng

19.

Ông Nguyễn Văn Đông

Phó Tùy viên Quốc phòng​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​